Eva Kolková červená celá
Eva_Kolková_červená_cropped

​Ž I V O T O P I S

Česká sopranistka Eva Benett vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V  rámci studia absolvovala stáž na salzburském Mozarteu. Další vzdělání získala na Conservatorio di Verona v Itálii, kde se věnovala studiu interpretace italské a francouzské barokní hudby.

V roce 2017 debutovala rolí Dido v opeře Antonia Boroniho La Didone, na scéně barokního divadla v Českém Krumlově.

V roce 2018 následovala  role Illisy v novodobé premiéře opery Antonia Gianettiniho L´Ingresso alla gioventu di Claudio Nerone a v roce 2019 role Creusy v opeře J. A. Hasseho Demofoonte. 

Ve stejném roce se také představila v roli Amora v opeře Paris a Helena CH. W. Glucka v rámci festivalu Zlatá Pecka Chrudim a ve stejné roli také na letní scéně v Nových Hradech v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. 

V  roce 2020 se předstvila jako Zuzanka v opeře W. A. Mozarta Figarova svatba ve Slezském divadle Opava. 

A dále debutovala v roli Kleopatry v opeře Julio Cesare in Egitto v barokním divadle v Českém Krumlově.

V roce 2021 se představila na festivalech barokní hudby v italské Ravenně a Cassertě. V září provede se souborem Hof -Musici novodobou premiéru holdovací serenaty Gli oblighi del Universo Anitonia Draghiho. 

V červnu 2022 se představí jako Zerlina v Mozarově opeře Don Giovanni ve Slezském divadle Opava. 

Pro Komorní operu Praha nastudovala roli  První dámy a Paminy z opery Kouzelná Flétna (W. A. Mozart) a roli Spánkové víly z opery Perníková chaloupka (E. Humperdinck), které s  úspěchem provádí na  pravidelných turné po Německu a Švýcarsku až do současnosti.

Intenzivně se věnuje především  koncertní činnosti v České republice i v  zahraničí. Vystupuje v sólových recitálech s doprovodem loutny ( hudba 17-18. stol.)  a harfy ( hudba 19.-20. stol.) Jako sólistka pravidelně spolupracuje se souborem Musica Florea, L´Armonia Terrena, Hofmusici nebo Czech virtuosi. Dále spolupracovala například se Státní filharmonií Košice a Filharmonií Pardubice a Národním divadlem Praha.  V roce 2018 natočila s ansámblem Musica Florea CD s hudbou českého autora  Jana Anselma Fridricha. V roce 2012 natočila pro  nahrávací společnost Navona Records s Filharmonií Olomouc pod vedením Petera Vronského album s hudbou Sergia Cervettiho NAZCA. V roce 2016 natočila pro Braunensis Art album písní Jakuba Jana Ryby. Mezi její domény patří především koloraturní obor v oratorní, kantátové a operní  tvorbě  baroka a klasicismu,  jakož i písňová tvorba napříč staletími.