email.: benett.eva@gmail.com

© 2017 EVA BENETT

Česká sopranistka Eva Benett vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, pod vedením Marty Beňačkové. Absolvovala rolí Zuzanky z opery Figarova svatba (W. A. Mozart).V  rámci studia absolvovala stáž na salzburském Mozarteu u prof. Marty Sharp. Další vzdělání získala na Conservatorio di Verona v Itálii u Cristiny Miatello, kde se věnovala studiu interpretace italské a francouzské barokní hudby.

Zúčastnila se interpretačních kurzů pod vedením Gerarda Lesne, Marka Štryncla, Václava Lukse, Joela Frederiksena, Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové, se kterou úzce spolupracuje až do současnosti.

V roce 2017 debutovala rolí Dido v opeře Antonia Boroniho La Didone, na scéně barokního divadla v Českém Krumlově.

V roce 2018 ji na této scéně čeká role Illisy v novodobé premiéře opery Antonia Gianettiniho L´Ingresso alla gioventu di Claudio Nerone.

Letos se také představí v roli Amora v opeře Paris a Helena CH. W. Glucka v rámci festivalu Zlatá Pecka Chrudim.

Pro Komorní operu Praha nastudovala roli  První dámy a Paminy z opery Kouzelná Flétna (W. A. Mozart) a roli Spánkové víly z opery Perníková chaloupka (E. Humperdinck), které s  úspěchem provádí na  pravidelných turné po Německu a Švýcarsku až do současnosti.

Intenzivně se věnuje především  koncertní činnosti v České republice i v  zahraničí. Vystupuje v sólových recitálech s doprovodem loutny ( hudba 17-18. stol.)  a harfy ( hudba 19.-20. stol.) Jako sólistka pravidelně spolupracuje se souborem Musica Florea, L´Armonia Terrena, Hofmusici nebo Czech virtuosi. Dále spolupracovala například se Státní filharmonií Košice a Filharmonií Pardubice a Národním divadlem Praha.  V roce 2018 natočila s ansáblem Musica Florea CD s hudbou českého autora  Jana Anselma Fridricha. V roce 2012 natočila pro  nahrávací společnost Navona Records s Filharmonií Olomouc pod vedením Petera Vronského album s hudbou Sergia Cervettiho NAZCA. V roce 2016 natočila pro Braunensis Art album písní Jakuba Jana Ryby. Mezi její domény patří především koloraturní obor v oratorní, kantátové a operní  tvorbě  baroka a klasicismu,  jakož i písňová tvorba napříč staletími. Pro své mimořádné hlasové schopnosti je také vyhledávanou interpretkou pro netradiční projekty spojené například s filmovou hudbou.

​Ž I V O T O P I S